Ispunjava me da posmatram prirodu i njeno kretanje. Često pokusavam da odgonetnem njene zagonetke, sistem, kod, da vidim i razumem zakone koji su uslovili određenu mustru i način njene primene i ponavljanja. Mislim da treba učiti od te savršene uzvišene inteligencije, gde se i najmanji detalj uklapa perfektno u celokupan sistem.